Μετάβαση στο περιεχόμενο
Λογισμικό Land Surveying και Land Development για Τοπογράφους, Πολιτικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.

Το CogoSoftware λειτουργεί εντός των σχεδιαστικών λογισμικών CAD, progeCAD®, AutoCAD®, BricsCAD®, ZWCAD®, IntelliCAD®,  AcceliCAD®, ActCAD®, Cadian®, CMS® και παρέχει εντολές περί Land Surveying και Land Development, κερδίζοντας σας χρόνο!

Το CogoSoftware αποτελείται από τις εφαρμογές Survey, Cogo, DTM και Road Design, παρέχει εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους σχετικά με Τοπογραφικές εργασίες, την δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους DTM και τον σχεδιασμό απλής οδοποιίας. Το λογισμικό είναι ιδανικό για επαγγελματίες Μηχανικούς, Τοπογράφους και Πολιτικούς που χρειάζονται μια οικονομική λύση λογισμικού. Παρέχει επίσης έναν τρόπο χαμηλού κόστους για τους Αρχιτέκτονες ώστε να κοινοποιήσουν τα δεδομένα τους στον Μηχανικό.

Κατηγορίες
  • Land Development Suite
  • Survey and Cogo Suite
  • Survey and Cogo
  • Digital Terrain Modeling
  • Design Parking
  • Αναβαθμίσεις
CogoSoftware
Λογισμικό ιδανικό για επαγγελματίες Μηχανικούς, Τοπογράφους και Πολιτικούς που χρειάζονται μια οικονομική λύση.
Άμεση διαθεσιμότητα
890,00 €(ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται)
Προσθήκη
Land Development Suite

Η εφαρμογή Land Development Suite περιλαμβάνει: Survey and Cogo, Digital Terrain Modeling and Simple Road Design

Survey & COGO
Από το πεδίο στο τελικό αποτέλεσμα! Ορισμός σημείων, όδευση, ταχυμετρία, 2ο θεμελιώδες πρόβλημα, τομή, εισαγωγή & εξαγωγή σημείων, εισαγωγή σχεδίου από αρχείο σημείων, σχεδιασμός οικοπεδων βάσει εμβαδού. Σημειώσεις πάνω σε γραμμές, καμπύλες και πολύγωνα.

Digital Terrain Modeling
Δημιουργία ΤΙΝ (Triangulated Irregular Network). Χρήση  γραμμών αλλαγής κλίσης για τον έλεγχο του μοντέλου. Δημιουργία ισοϋψών καμπύλων με καθορισμένη ισοδιάσταση από τον χρήστη. Υπολογισμός όγκων. Απεριόριστος αριθμός επιφανειών. Δημιουργία μηκοτομών πλήρως σχολιασμένων.

Simple Road Design
Δημιουργία μηκοτομών και διατομών από το DTM. Δημιουργία templates και προτεινόμενων profiles. Υπολογισμός όγκων από τις διατομές. Δημιουργία μηκοτομών και διατομών πλήρως σχολιασμένων.

Survey and Cogo Suite

Η εφαρμογή Survey and Cogo Suite περιλαμβάνει: Survey and Cogo μαζί με το Digital Terrain Modeling

Survey & COGO
Από το πεδίο στο τελικό αποτέλεσμα! Ορισμός σημείων, όδευση, ταχυμετρία, εμπροσθοτομία, τομή, εισαγωγή & εξαγωγή σημείων, εισαγωγή σχεδίου από αρχείο σημείων, σχεδιασμός οικοπεδων βάσει εμβαδού. Σημειώσεις πάνω σε γραμμές, καμπύλες και πολύγωνα.

Digital Terrain Modeling
Δημιουργία ΤΙΝ (Triangulated Irregular Network). Χρήση  γραμμών αλλαγής κλίσης για τον έλεγχο του μοντέλου. Δημιουργία ισοϋψών καμπύλων με καθορισμένη ισοδιάσταση από τον χρήστη. Υπολογισμός όγκων. Απεριόριστος αριθμός επιφανειών. Δημιουργία μηκοτομών πλήρως σχολιασμένων.

Survey and Cogo

Survey & COGO
Από το πεδίο στο τελικό αποτέλεσμα! Ορισμός σημείων, όδευση, ταχυμετρία, εμπροσθοτομία, τομή, εισαγωγή & εξαγωγή σημείων, εισαγωγή σχεδίου από αρχείο σημείων, σχεδιασμός οικοπεδων βάσει εμβαδού. Σημειώσεις πάνω σε γραμμές, καμπύλες και πολύγωνα.

Η εφαρμογή Survey and Cogo περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Land Development Suite και Survey and Cogo Suite.

Ορισμός σημείων
Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο σας, από αρχείο text σε διάφορες μορφές όπως: Point number Northing Easting Elevation Desc. (P,N,E,Z,D ή P,E,N,Z,D), X,Y,Z ή από αρχείο LandXML.

Αυτόματη εισαγωγή Linework και σημειακών συμβόλων!
Οποτεδήποτε εισάγετε σημεία στο σχέδιο, ένα καθορισμένο block από τον χρήστη μπορεί να τοποθετηθεί αυτόματα. Το Linework μπορεί να εισαχθεί με την χρήση field codes.

Προστασία σημείων
Πλήρης προστασία σημείων η οποία δίνει την επιλογή για την αντικατάσταση υπαρχόντων σημείων ή επαναρίθμηση σημείων καθώς εισάγονται.

Προετοιμασία Χάραξης με γεωδαιτικό σταθμό
Επιλογή σημείων για χάραξη δημιουργώντας αρχείο με τις οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες.

2ο Θεμελιώδες πρόβλημα
Εύρεση γωνίας και απόστασης δύο γνωστών σημείων.

Σημεία τομής
Βρείτε τα σημεία τομής χρησιμοποιώντας γωνίες θλάσεων, αποστάσεις, γραμμές, καμπύλες και λοιπά.

Σχεδιασμός με τον αριθμό σημείου
Μπορείτε να σχεδιάσετε μία γραμμή από σημείο σε σημείο εισάγοντα μία σειρά από αριθμούς σημείων.

Εισαγωγή / Εξαγωγή
Εισαγωγή / εξαγωγή σημείων από / σε αρχεία ascii. Το αρχείο δημιουργείται με την μορφή Point Number, Northing, Easting, Elevation και Desc. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια λίστα σημείων για προβολή στην ίδια μορφή. Εισαγάγετε σημεία από ένα αρχείο LandXML ή εξαγάγετε σημεία σε ένα αρχείο LandXML για κοινή χρήση με άλλες εφαρμογές.

Χειρισμός σημείων
Μπορείτε να χειριστείτε τα σημεία στο σχέδιο μετακινώντας ή περιστρέφοντας τα, μπορείτε να αλλάξετε το υψόμετρο ομάδας σημείων, να αλλάξετε το μέγεθος των σημείων στο σχέδιο και να περιστρέψετε τα σημεία γύρω από το σημείο τοποθέτησης τους.

Σχεδιασμός Όδευσης
Μπορείτε να σχεδιάσετε την όδευση χρησιμοποιώντας γωνίες διεύθυνσης ή γωνιές θλάσεως.

Σχεδιασμός γωνιών εκτροπής

Σχεδιασμός καμπυλών

Ετικέτες
Εισαγωγή ετικέτας συντεταγμένων επιλέγοντας ένα σημείο.
Εισαγωγή ετικέτας εμβαδού επιλέγοντας μία polyline.

Σχεδιασμός Οικοπέδου βάσει εμβαδού
Αυτόματος σχεδιασμός οικοπέδων με διάφορες μεθόδους.

Digital Terrain Modeling

Digital Terrain Modeling
Δημιουργία ΤΙΝ (Triangulated Irregular Network). Χρήση  γραμμών αλλαγής κλίσης για τον έλεγχο του μοντέλου. Δημιουργία ισοϋψών καμπύλων με καθορισμένη ισοδιάσταση από τον χρήστη. Υπολογισμός όγκων. Απεριόριστος αριθμός επιφανειών. Δημιουργία τομων DTM πλήρως σχολιασμένων.

Το Digital Terrain Modeling (DTM) συμπεριλαμβάνεται στις εφαρμογές Land Development Suite και Survey and Cogo Suite και τρέχει εντός των λογισμικών progeCAD®, AutoCAD®, BricsCAD® or IntelliCAD® , σώζοντας σας πολύτιμο χρόνο στον σχεδιασμό ισοϋψών καμπύλων και τομών του μοντέλου!

Το Digital Terrain Modeling παρέχει μία οικονομική λύση για μοντελοποίηση επιφανειών και είναι κατάλληλο για χρήση σε τοπογραφικά, κατατμήσεις και σε άλλες εργασίες, όπως την αντιπαραβολή δύο μοντέλων εδάφους και εύρεση των όγκων μεταξύ των δύο επιφανειών.

Οποιοδήποτε αρχείο text σε μορφή xyz, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του DTM. Aντικείμενα μπορούν να επιλεχθούν στην οθόνη. Γραμμές αλλαγής κλίσης μπορούν να προστεθούν στο μοντέλο για την ορθότερη εμφάνιση του DTM. Τα όρια και τα κενά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της εμφάνισης του μοντέλου.

Δημιουργία TIN (triangulated irregular network) από πλήθος σημείων.
Ορισμός  υψομέτρου στο μοντέλο.
Δημιουργία ισοϋψών καμπύλων με ισοδιάσταση επιλεγμένη από τον χρήστη.
Οι ισοϋψείς μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε layers του σχεδίου.
Η επιφάνεια μπορεί να δημιουργηθεί ως αντικείμενο mesh.
Υπολογισμοί όγκων μεταξύ δύο επιφανειών.
Δημιουργία απεριόριστου αριθμού επιφανειών.
Εισαγωγή / εξαγωγή επιφανειών από / σε αρχείο LandXML.

DTM Profile Cutter
Επιλέξτε 3D lines, polylines και 3D faces και δημιουργήστε τομή (profile) της επιφανείας. Το profile μπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί στο σχέδιο με σημειωμένα τα υπάρχοντα υψόμετρα σε διαστήματα καθορισμένα από τον χρήστη.

DTM

DTM Profile Cutter

Design Parking

Πλήρες πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων στάθμευσης

Ευέλικτο
Το Design Parking διατίθεται για τα progeCAD®, AutoCAD®, BricsCAD® και IntelliCAD®. Το Design Parking είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σχεδιασμού θέσεων στάθμευσης. Σχεδιάζει τυπικές θέσεις στάθμευσης, θέσεις για αναπήρους και συνδυασμό των προαναφερθέντων. Ο σχεδιασμός στάθμευσης είναι ευέλικτος, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των θέσεων στάθμευσης. Όλες οι επιλογές είναι διαθέσιμες ώστε να δημιουργήσετε την δική σας θέση στάθμευσης που να ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Έχετε τις επιλογές να προσθέσετε μπλοκ στάθμευσης, να σχεδιάσετε διαγραμμίσεις και να προσθέσετε ένα σύμβολα προσβασιμότητας.

Εύχρηστο
Το Design Parking βασίζεται σε παράθυρο διαλόγου, οπότε εύκολα κάνετε αλλαγές. Σχεδιάζει θέσεις στάθμευσης σε οποιαδήποτε γωνία αλλά και ακτινικά. Είτε δημιουργείτε έναν νέο χώρο στάθμευσης είτε προσθέτετε νέες θέσεις σε υπάρχοντα χώρο, το Design Parking διαθέτει τα εργαλεία για να κάνει γρήγορη και επαγγελματική δουλειά.

Κατάταξη εις πίνακα
Το Design Parking όχι μόνο σχεδιάζει θέσεις στάθμευσης, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού καταμετρά τον αριθμό των θέσεων στο σχέδιο. Γνωρίζετε πάντα το σύνολο ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το πάρκινγκ.

Αναβαθμίσεις

Αναβαθμίστε από προηγούμενη έκδοση στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Land Development Suite
Survey and Cogo Suite
Survey and Cogo

Σημείωση:
Πρέπει να διαθέτετε το serial number που είχατε παραλάβει από την αρχική αγορά της εφαρμογής, είναι αναγκαίο ώστε να ενεργοποιήσετε την αναβάθμιση στην νέα έκδοση.
CogoSoftware
Λογισμικό Land Surveying και Land Development για Τοπογράφους, Πολιτικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς


Powered by XKtopo
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Αριστοδήμου 135, Καλαμάτα
TK: 24100
Τηλ: +30 27210 80370
Κιν: +30 697 1 654 564
Email: info@xktopo.gr
Privacy Policy
Επιστροφή στο περιεχόμενο